Rej čarodějnic v  našem KD

Tak jako každý rok je v našem klubu tradice slet čarodějnic .Na sále kde plápolal imitovaný oheň se uskutečnil rej čarodějnic a vířivý tanec, Je to zpestření naších schůzek. 

Pochování  MORENY a přivítaní jara

Dunění bubnu a vyvolávaní hesel se neslo městem Paskov to klub důchodců Paskov pochoval Morenu a přivítal jaro. 

Křížem krážem Slezskou bránou

Region Slezská brána z Domovem dětí a mládeže uskutečnila soutěž.Zúčastnili se senioři z Paskova,Oprechtic,Žabně,Vratimova,Řepišt a Sedlišť.Nezáleží na umístění ,ale získaní informaci z okolních regionů. 

Velikonoční  jarmark

V Paskově na zámku se uskutečnil Velikonoční jarmark. Návštěvnici shlédli kulturní program a měli možnost ochutnat koláče,buchty i zákusky,které napekly členky našeho klubu důchodců. 

Oslava dne PTACTVA

V našem klubů důchodců oslavujeme mezinárodní den žen tak musíme oslavit ji svátek mužů. Naše děvčata na zpestření a obveselení připravila taneček a také malý dáreček. Předsedkyně všem mužům popřála a Olinka přednesla básničku. Všichni jsme si to užili. 

Zdravé stárnutí

V našem KD se uskutečnila přednáška na téma Zdravé stárnutí pod záštitou Moravskoslezského kraje organizované Ing.Lyskem.Pán primář Sojka nám vysvětlil ,že s přibývajícím věkem stoupa opotřebení celého těla,přibývá nemoci. Pro udržení hlavně pohyb,střídmost v jídle a pití.Duševní aktivita ,relaxace a rozdávaní pohody a úsměvu.Tato přednáška byla pro nás poučná. 

Mezinárodní den žen

V našem klubu jsme oslavili den žen občerstvením a malým dárečkem.Oslavu nám zpříjemnili děti ze školní družiny s páni učitelkami.Mezinárodní den žen je důležitým dnem připomínající boj žen za svá práva. 

Výstava TITANIC

Skupina důchodců z našeho klubu navštívila světovou výstavu v Brně TITANIC.
Pro může bylo zajímavé technické vybavení lodi a ženy zase oceňovali luxusní prostory kavárny,kajuty lodi první třídy,kde cestovala tehdejší smetanka.Výstava byla zajímavá a zanechala v nás pocity cestujících,kteří prožili tuto událost. 

Pochování BASY

V našem klubu důchodců se dodržuje zvyk zvány pochování BASY,kde je vždy dost zábavy a možnost setkávání se spřátelenými kluby,zábavou s hudbou a tancem.Basu jsme pochovali a také se dobře pobavili. 

Výroční členská schůze 

V utery dne 28 01 2019 proběhla v našem klubu členská výroční schůze a volba nového výboru.Schůzi zahájila předsedkyně klubu a přednesla zprávu o činnosti klubu,nasledovala zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise.Proběhla volba nového výboru a revizní komise.Děkujeme výboru,který pracoval velmi dobře a nově zvolenému výboru přejeme hodně akci,soutěží,zájezdu a hlavně příjemné setkávání. 

Večírek

Náš klub důchodců Paskov dostal pozvání na přátelsky večírek do kulturního nového domu u Maně v Řepištích .Sál se naplnil do posledního místečka a zahájení bylo krátkým proslovem s přivítáním všech hostu.Živá hudba dotvářela otmosféru večírku.Moc se nám na večírku líbilo a děkujeme za pozvání. 

Silvestrovský vyplaz na Čupek

Skupina seniorů se vydala zdolat Čupek .Vše jsme zvládli a na vrcholu jsme vyslechli králův projev a zpěv.Tyto výstupy na Čupek se pro náš klub staly tradici. 

Silvestr v našem klubu

V našem klubu jsme oslavili Silvestr a rozloučili se ze starým rokem.Udělali jsme si Silvestr o čtyři dny dříve a to na sále,kde se scházíme .Předsedkyně nás všechny přivítala a nasledoval program,soutěže a tanec.Živa hudba nás naladila na silvestrovskou náladu a vtáhla nás na taneční parket.Setkání nás důchodců se vydařilo a oslavili jsme Silvestr a rozešli jsme se spokojení ke svým domovům. 

Vánoční  zájezd Katowice

Náš klub důchodců se vypravil na vánoční zájezd do Katowic.Malé náměstíčko vyzdobené,plno stánku nabízející dobroty,dárky k vánocům a výborné svařené víno a jiné dobroty. Zaujali nás pohyblivé porcelánové figurky a užili jsme si vánoční atmosféru. 

Náš klub navštívil Mikuláš

Na naši schůzku si členové našeho klubu přivedli svá vnoučata,pravnoučata a své známe.Schůzku zahájila předsedkyně a o zpestření než přijde Mikuláš se postarala p. učitelka Lenka se svými žáky.Přednesli basníčky a zazpívali pásmo písní.Ozvalo se zvonění a objevil se Mikuláš,který všem dětem donesl dárečky.Také my senioři jsme asi byli hodní a proto jsme dostali malý dárek.Jsme radí,že se udržují tradice a moc jsme si setkání s Mikulášem užili. 

Setkání v Sedlištích

Musím se zmínit ještě ,o tomto jedinečném projektu,regionu Slezská brána kde nám chybí to poslední zastavení.Autobus vypravený domem dětí a mládeže Vratimov nás seniory dopravil na setkání do Sedlišť.První pozvání je do muzea Lažská jizba .

Druhé pozvání je do kostelíka Všech Svatých.Kostel je v provozu nepřetržitě.Při vstupu do kostelíka "ta nádhera" vybavení a vymalovaný celý strop nám vyrazil všem dech.Třetí pozvání bylo do kulturního domu s nápisem "Sedlišťané sobě".Velká budova se sálem ,sídlem obecního úřadu i restaurací. Tentokrát to bylo pozvání seniorů k pohoštění a společné meditaci mezi jednotlivými kluby seniorů .Slezská brána tohoto regionu se pro tento rok uzavírá. 

Zvídaví senioři

Ve společenském domě v Řepištích se sešli senioři z Řepišť,Vratimova,Sedlišť,Žabně,Raškovic a Vyšních Lhot.Setkání bylo zaměřeno na zdravé stárnutí a poznání své obce a města.Senioři se nových věci nebojí a proto se stali zvídavými filmaři.Natočili pod dohledem lektora video,náš klub představil důl PASKOV.Projekt byl podporován Moravskoslezským krajem. 

Přednáška o zdraví


Na pravidelná setkávání seniorů se zaměřuji na různé přednášky.Přednáška o zdraví a bylinkách nás všechny zaujala a zpestřila naše setkání.

Zajímavé a inspirativní sezení se protáhlo do večerních hodin, senioři si vyžádali kontaktní adresu pro případné řešení zdravotních problémů. Děkujeme za možnost tohoto setkání jak při léčbě medicínské, tak i alternativní. 

Zájezd za zdravím

Náš klub důchodců se vypravil na zájezd do termálního koupaliště CHocholow. Venkovní termální bazén byl zahalen parou,která nám zakrývala vyhlídku na panorama Tater.Zájezd za zdravím jsme si tak užili. 


Setkání seniorů v Paskově

Náš klub důchodců Paskov návštivili senioři z Sedlišť, Řepišť a Vratimova.Dominantou našeho města je Zámek.Pán starosta provedl prohlídku s výkladem.Všem seniorům se prohlídka moc líbila.Po prohlídce zámku jsme seniory pozvali do místnosti nad Krčmou, kde probíhají naše schůzky. Přivítali a promítli video o činnosti našeho klubu.Děkujeme za návštěvu. 

Vinobraní

V našem klubu se uskutečnilo vinobraní ,které zahájila a přivítala hosty předsedkyně klubu důchodců.Nechyběla výzdoba stolů a sálů a hlavně k tanci živá hudba a bohatá tombola.Kdo přišel,tak si to užil.Věříme,že tradice vinobraní v KD bude nadále pokračovat. 

Prezentace klubů důchodců

 V Zábřehu kulturním domě AKORD proběhla prezentace klubu seniorů.Náš klub představil v projektu činnost za rok 2018 a členové našeho klubu zahráli pohádku o řepě.Taneční skupina Jiřinky zatančila Kankán.Děkujeme za pozvání a jsme rádi za inspiraci z ostatních klubů. 

Zájezd na Velehrad,Větrný mlýn a Luhačovice

Slezská brána za podpory města Paskov pořádala zájezd na poutní místo Velehrad,Větrný mlýn u Jalubí a zástavka v Luhačovicích.Počasí nám přálo a zážitku bylo hodně.Děkujeme všem ,kteří nám připravili hezký den. 

Bezpečnostní přednáška

Dnešní den úterý ,pravidelné společné setkání seniorů probíhá pod záštitou " Slezská brána" se spoluprací Severomoravského kraje pod titulem " Bezpečná domácnost "Ing. V. Dvořáček přednášel o všech možných příčinách úrazů v domácnosti i kutilství. Možné příčiny požáru, vzniku požáru od nepořádku až po špatné používání el. přístrojů v celé škále. Následoval výklad Judr. Bendové v oblasti práva dědictví,pozůstalosti sepisovaní smluv či půjčování peněz. Pro nás nejstarší co nás čeká a nemáme s tím zkušenosti jsou to neocenitelné poznatky ,jak v takových případech pokračovat. A hlavně na co si dát pozor,abychom se nedostali do existenčních potíží. Každý postup při sepisování smluv či dědictví dokládala příkladem,který se stal.Děkujeme všem kteří připravili tuto akci.  

Návštěva muzea  Opava

 V rámci svátku dne seniorů v Opavské muzeum byla připravena speciální prohlídka kde edukátorka seznámila s Historickou výstavní budovou ,která patří mezi kulturní památky.Během prohlídky expozice Encyklopedie Slezská jsme se seznámili s módními trendy 20 století a nahlédli do historie zdravotní péče a alternativní medicíny. 

Setkání seniorů v Praze

Je neděle ráno a paskovští senioři odjíždějí do Prahy na setkání a vyhodnocení klubu důchodců.Jako odměna bylo divadelní představení Vězeň na Druhé avenue v divadle ABC s herečkou p .Simonou Stašovou a p. Halbicha.Na závěr popřála p.S. Stašová všem pevné zdraví elán v další práci. 

Ukončení letní sezony

V areálu chovatelů jsme ukončili letní sezonu na téma kuchaři.Opekli jsme salám a všichni jsme si pochutnali.Pobyt v přírodě nám skončil a další schůzky se konají v sále v Krčmě.Jestli máte čas a zájem připojte se k nám každé utery. 


Dny regionů a Paskovský jarmark

Dne 22.9.2018 se uskutečnil v městě Paskov výroční Paskovský jarmark a dny regionů Slezská Brána a Olešna.Naše šikovná děvčata napekla koláče,buchty a nakoupila různé sladkosti i něco slaného ,aby se návštěvnici mohli občerstvit Stánky z občerstvením poskytly nepřehledné množství dobrot.Kulturní program nabídl všem návštěvníkům bohatý výběr,také naše taneční skupina Jiřinky vystoupila s programem a připoměla si jedenácté výročí založení.Bohatým potleskem a kytičkou jsme byli odměnění p. starostou města Paskov.Velká účast naších důchodců dokazuje ,že se umíme bavit a kulturně žít. 


Divadlo

Slezska Brána pořádala v Řepištích v novém kulturním domě amatérské představení děti na téma Simpsonovi a divadelní skupina DNA z Frýdku-Místku předvedla vystoupení na téma Dívčí válka.Představení se nám líbilo děkujeme za pozvání.


Zájezd  KD Vysoké Tatry a Štrbské pleso

Vydali jsme se na zájezd cílem jsou Vysoké Tatry a Štrbské pleso.Po cestě jsme se zastavili v salaši Krajinka,kde je krásna příroda.Zažili jsme voňavou atmosféru pekárny,kde se pečou z domácích surovin pagače nebo sladké buchty.Pokračovali jsme do cíle našeho zájezdu.Skupina našich seniorů se vydala na jeden nejkrásnějších tatranských vodopádu Skok.Cesta byla pro nás seniory náročná a ne všichni jsme to zvládli,ale snaha byla což se cení.Překrásné počasí nám dopřálo nádherný výhled na panorama hor.Všichni jsme byli spokojení. 


Turnaj v BOWLINGU


Slezská Brána za podpory města Paskov uspořádala bowlingový turnaj s obcemi Oprechtice, Paskov, Řepiště a Raškovice. Senioři se na turnaj vypravili v tričkách se znakem své obce a města. Sestava našeho družstva byla složena s žen i můžu. Na hráčích byla vidět dravost a nadšení, všichni hráči dali do turnaje všechny své sily. Nejaktivnější hráčka byla vybrána členka našeho týmu. Všichni hráči si to moc užili s podporou členů, kteří je přišli podpořit a fandit. Tento turnaj je na upevnění přátelství mezi obcemi a městem. Děkujeme pořadatelům Slezské Brány za uspořádáni tohoto turnaje. Těšíme se na další výzvy.


Zájezd  klubu seniorů na Čápi Hnízdo

Naši senioři z klubů důchodců se vydali na zájezd do Čapího Hnízda. Areál farmy Čapí hnízdo stojí na místě, kde se dříve nacházela osada Kačerova Lhota. Hnízdění čápů v tomto kraji bylo prokázáno v roce 1932. Od roku 1947 na komíně hnízdí čápi pravidelně. Exkurze pod vedením lektora byla zajímavá. Ze zájezdem jsme byli spokojení. 


ZPESTŘENÍ SCHŮZKY

Naše p. kuchařky nám zpestřili úterní schůzku a připravili zelnou polévku. V přírodě nám všem moc chutnala. 


Paskovští senioři tráví léto na koncertech

Naši senioři se zúčastnili Léta ve Frýdku- Místku. Sešla se zde skupina příznivců Kulturního Léta v přírodě. Velice nás zaujal koncert Yvety Simonové, kde jsme si připomněli písně našich mladých let. Druhý koncert byla cimbálová muzika Adama Machače v podání mladých hudebníků, kteří předvedli písně z našeho regionů. Další prosluněnou neděli jsme se sešli k poslechu koncertu Stanley s Dixie Street Band. Skupina hraje pohodový Jazz a vystupuje v klasickém dixie oblečení s buřinkami la 20 léta. Tyto koncerty nás seniory sbližují a kulturně obohacuji. Těšíme se na další koncerty, které budou pokračovat do konce srpna.


Divadelní představení 

Naši schůzku zpestřili žáci základní školy Paskov z amatérského divadelního kroužku. Představení bylo zaměřeno na satiru nás seniorů. Naši schůzku nám zpříjemnili a všichni jsme se dobře pobavili. 


Poznávací zájezd klubu důchodců

Náš klub důchodců Paskov se vydal na zájezd do unikátního vodního tunelu v Modré u Uherského Hradiště. Zastavili jsme se v Cyrilovém pekařství a v Luhačovicích. Počasí nám přálo a užili jsme si hezký den.


Zahájení letní sezony

Letní sezonu jsme zahájili v areálu chovatelů nástupem krále a královny a také jako každoročně škvařením vaječiny. Šikovné kuchařky připravili výbornou vaječinu všem chutnala, patří jim poděkování. Počasí nám moc nepřálo, ale nálada se rozproudila při poslechu reprákované hudby a všichni jsme si to užili. 


Léto na kolech


Zúčastnili jsme se 2 ročníku Léto na kolech. Registrace a start proběhl v Ostravě Jih-Lesní školce. Trasa vedla přes Starou Bělou-Krmelín-Novou Bělou-Paskov-Hrabová, kde bylo ukončení koncertem Petra Bendeho. Senioři nezklamali a všichni dojeli do cíle.
Zájezd  Pustevny - Radhošť

Slezská brána za podpory města Paskov uskutečnila zájezd pro KD na Pustevny a Radhošť. Pustevny je sedlo v Moravskoslezských Beskydech, vyznačuji se dřevěnými stavby. Z Pusteven jsme se vydali po hřebenu k soše pohanského Boha RADEGAST a vrchol Radhoště, kde stojí kaple a sousoší Cyrila a Metoděje. Počasí se vydařilo a byla překrásná vyhlídka na panorama hor. Se zájezdem jsme byli spokojení.  


Přednáška

V našem KD proběhla přednáška za podpory města a kraje na téma soustředěnost a paměť. Úspěšně trénovaní paměti je cestou ke zvýšení sebevědomí, soběstačnosti a kvality života obecně. 


SLEZSKÁ BRÁNA

Naše odvážná děvčata se zúčastnili soutěže Křížem Krážem Slezskou Bránou. Úkolem soutěžících bylo odpovědět na otázky, které se týkali základních údajů a života obcí Regionu. Naše družstvo podpořili členové naše klubu. Děkujeme za účast v soutěži. 


PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Připomněli jsme si tradiční český lidový svátek spojný s pálením čarodějnic. Připravili jsme si košťata a tradiční oblečení a klobouky. Všichni jsme se dobře bavili. 


OSLAVA DNE MUŽŮ

Dnes jsme oslavili den PTACTVA, svátek naších můžu v klubů důchodců. Oslava proběhla v přátelské atmosféře a naše ženy pobavili může scénkami a rozdali jim malé dárečky. Tím jsme si zpestřili naše posezení. 


Vynášení MORENY a přivítaní jara

Vynášení MORENY je tradice ukončení zimy a přivítaní jara. Senioři se oblékli do šatů našich babiček a tradičních masek. Průvodem a za vyvolávaní hesel a bubnováním prošli naše náměstí a na lávce přes řeku Olešnu a poslali Morenu po řece. Touto tradici jsme ukončili zimu a přivítali jaro. 


Zájezd za zdravím termy Chocholow

Senioři z klubů důchodců Paskov vyjeli za zdravím na termální koupaliště Chocholow, kde se relaxovali a nabrali další sily do života. Ze zájezdem za zdravím jsme byli spokojeni a chtěli bychom se tam znovu vydat. 


OSLAVA MDŽ

Výborná nálada a úsměv na tváři bylo vidět na oslavě MDŽ. Dětí ze školní družiny pod vedením p.učitelky Lenky nám oslavu zpříjemnili pásmem básniček. Za muže nám všem ženám popřál p.Jiří. Všichni jsme si oslavu užili. 


VÝŠLAP NA HALDU EMU

Skupina seniorů poznala blíže slezskou Ostravu a užila si krásný výhled z jednoho nejvyšších bodů města z Haldy Ema. Mrazivé počasí a samotný výstup byl náročný a všichni jsme to zvládli. 


POCHOVÁNÍ BASY

V klubů důchodců jsme pochovali BASU senioři se bavili tancem a zpěvem navzdory chřipkové epidemii. Všichni byli spokojeni a těšíme se na další akci v našem klubu.


VÝROČNÍ SCHŮZE

Dne 31.1.2018 proběhla v KD Paskov členská schůze, předsedkyně přednesla zprávu o činnosti klubu a revizní komise nás informovala o hospodaření klubu. Děkujeme výboru KD a všem členům za organizaci a pomoc při akcích. 


MAŠKARNÍ PLES

Jako každoročně proběhl ples a to maškarní v KD. Senioři přišli v maskách i přes svůj pokročily věk. Živa hudba nás všechny vtáhla na parket a v rytmu hudby rozhýbala naše těla. 


VÝLET NA HORU ČUPEK

Skupina seniorů se vypravila na horu ČUPEK, kde jsme se rozloučili se Starým Rokem a přivítali rok 2018. Musím pochválit celou naši skupinu, která zdolala krkolomný vyšlap. Odměnou nám bylo vystoupení Lašského Krále a pásmo písni. Rozloučení jsme oslavili bouchnutím šampusu. 


SILVESTR

Jako každý rok tak ji letos jsme v klubů oslavili starý rok a přivítali rok 2018. Předsedkyně přivítala všechny členy a poděkovala za spolupráci. Zábava se rozproudila živou hudbou a soutěžemi, členky klubu předvedly humorně zábavný taneček. Všichni jsme si zakončení roku 2017 užili. 


PREZENTACE REGIONŮ SLEZSKÁ BRÁNA

Senioři z klubu důchodců Paskov se zúčastnili prezentace o činnosti klubů, kterou pořádal Domov děti a mládeže Vratimov. Byli představené kluby seniorů a byla prezentována jejich činnost. Činnost klubu nás inspirovala k rozvíjení aktivit a vzájemné spolupráci. Setkání zpříjemnilo předvánoční atmosféru. 


VÁNOČNÍ PRAHA

Skupina seniorů z KD PASKOV se vypravila podívat na vánoční PRAHU a také navštívila muzeum nočníků a toalet. Byl to moc hezký den. 


VÁNOČNÍ ZÁJEZD

Senioři z klubů důchodců dne 2.12.2017 vyjeli na vánoční zájezd Linhartovy. Nakoupili dárky, vyzkoušeli různé vánoční dobroty a občerstvili se medovinou a vánočním punčem. Se zájezdem byli všichni spokojení. 


MIKULÁŠ

Náš Klub Důchodců navštívil Mikuláš, který nám přinesl malý dáreček. Přišli i naše vnoučata a vánoční náladu nám zpříjemnila p.učitelka Lenka se svými dětmi. Vystoupení děti se nám moc líbilo a děkujeme jim. 


BEZPEČNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA

V našem klubů důchodců proběhla přednáška na téma bezpečná domácnost. Senioři tuto přednášku hodnotili kladně a vzali si ponaučení pro život. 


REPREZENTACE

Byli jsme pozvání do kulturního domu Akord, kde proběhla reprezentace všech klubů. Náš klub reprezentovalo duo p.Dana Palanová a Zdenka Mikešová a taneční skupina Jiřinky. Setkání podpořili i členové našeho klubu. 


VINOBRANÍ

Tak jako každý rok dne 17.10.2017 proběhlo tradiční vinobraní v našem klubů důchodců. Naši členové se podíleli na přípravě zábavného programu a občerstvení. Pozvání byli hosté spřátelených klubů, živá hudba a všichni se dobře bavili. 


OSLAVY DNE SENIORŮ

Oslavy Dne Seniorů 1.10.2017 v Praze s moderátorem Primy p.Karlem Voříškem a hudebním vystoupením sester Havelkových a návštěva pietního místa J.Třísky na Karlově mostě.

MISS BABČA 2017

Naši senioři podpořili za náš klub důchodců Paskov p. Danuši Palanovou v soutěži MISS BABČA 2017, která probíhala v Domě Kultury AKARD. Do soutěže se přihlásilo 11 babiček. Naše babča měla č.6 a získala cenu kulturního domu AKORD. Velice dobře reprezentovala náš klub důchodců a za to ji moc děkujeme.

Rozloučení s létem

Na schůzce v klubu důchodců jsme se v areálu chovatelů rozloučili s létem v županech. Počasí moc nepřálo, ale i tak jsme si rozloučení užili.

Cyklozávod kolem Paskova

  • Paskovští senioři na jednotlivých stanovištích zajišťovali hladký průběh cyklozávodu kolem Paskova.

Vyjeli jsme si na termální koupaliště Oravice, upevnit zdraví a relaxovat. Byl to příjemný den.


Na areálu jsme si schůzku zpestřili výrobou bramborových plácků. Děkujeme kuchařkám a myslím, že všem moc chutnalo.


Paskovští senioři se zúčastnili v Karviné natáčení silvestr Šlágr,a s Márou jsme si připomněli setkání s Paskovskými Jiřinkami.


Naši schůzku jsme si zpestřili klobouky.


Slunnou neděli jsme si zpestřili návštěvou koncertu Pavlíny Filipovské v Místku ve Smetanových Sadech.


Náš KD Paskov zavítal k Hastrmanovi, kde jsme si zazpívali při harmonice.


Takto oslavili letní vánoce senioři


Čeládná- chata Opálená

  • Dne 23.6.2017 jsme se vydali na velkou tůru Čeladná odpočinutí v restauraci u Pařezu, a pořádný vyšlap k chatě Opálená- byla to náročná tůra.

Léto na kolech

Náš klůb důchodců se zúčastnil závodu Léto na kolech (Stará bělá-Krmelín-Nová Bělá-Paskov-Hrabova) a v Bělském lese bylo zakončení se skupinou MAXIM TURBULENC.


Výlet do Frýdlantu

  • Dne 8.6.2017 jsme se vydali na výlet do Frýdlantu, někdo vlakem, někdo na kole. Byl to hezký den.

Škvaření vaječiny

  • Dne 6.6.2017 jsme přivítali léto v areálů chovatelů škvařením vaječiny a žlutou barvou a hezkým slunným dnem. Vaječina se vydařila a všem chutnala a těšíme se co nám naše kuchařinky připraví.

  • Zájezd Klubu Důchodců

  • Senioři KD vyjeli na výlet, kde se podívali do muzea Kopřivnice, navštívili sklárnu a výrobu Vizovického pečiva. Prožili jsme krásný den.

Setkání ambasadorů Praha

Dne 16.5.2017 jsme se zúčastnili setkání ambasadorů v Praze Sovových Mlýnech, byl připraven hodnotný celodenní program, kterým nás prováděl moderátor TV Primy p.Karel Voříšek. Na závěr bylo slavnostní vyhlášení soutěže přeplaveme LA MANCHE. Náš klub obdržel Pamětní list za účast. Získali jsme nové poznatky a vědomosti. 


Pochování MORENY

Jako minulý rok tak i letos jsme pochovali MORENU. Oblékli jsme se do šatů a šálů naších babiček, prošli jsme naše náměstí a průvod zakončili na můstku přes řeku Olešnu, kde jsme se rozloučili s MORENOU a poslali ji po řece. Vracíme se k tradicím a budeme rádi, když se budou udržovat.


Veletrh aktivit 55 pro seniory

Byli jsme pozvání na veletrh aktiv 55 pro seniory Praha Letňany, kde jsme prezentovali klub důchodců Paskov, taneční skupinu JIŘINKY a město Paskov. Toto setkání bylo pro nás přínosem a těšíme se na další spolupráci ze SEN SEN.


Závod kolem Olešné

Dne 20.3.2017 se skupinka seniorů zúčastnila závodu kolem přehrady Olešná. Náš člen seniorů obdržel věcnou cenu.


MDŽ

Oslavili jsme MDŽ v KD. Jiří nám popřál k našemu svátku. Děti z družiny nám zpestřili náš svátek a Olinka nám přednesla básničku. Byl to hezký prožitý den.


Přeplavali jsme
LA MANCHE

Klub důchodců Paskov se připojil k výzvě, která přišla ze SEN SEN. Přeplav svůj LA MANCHE. Senioři se rozhodli výzvu přijat a 2.2.2017 se sešlo 15 seniorů a začali jsme plavat. První plavání bylo dost náročné, ale časem jsme se rozplavali a jsou mezi námi velice dobří plavci za muže vede Jarek Bartoš a za ženy dobrými plavkyněmi byly Tonka Filáková, Jana Daňková, Jitka Šugarová a Eva Stránská. Uplavali jsme 46 275 m. Jsme rádi, že jsme vyzvu přijali a udělali něco pro sebe. Vyhráli všichni, kteří se zapojili a udělali něco pro sebe. 


Dne 21.2.2017 jsme v klubu důchodců pochovali basu. 

Členové KD připravili občerstvení. Naši senioři předvedli scénku na písničku Lázeňská. Tradiční pochování BASY bylo v novém pojetí pochovávali jsme BASU piva. Prožili jsme příjemné a zábavné odpoledne. 


Dne 2.2.2017 jsem zahájili plavání, je nás 15 seniorů a tím chceme pokořit LA MANCHE.

Naši senioři /muži/se vrátili do starých časů v retro plavkách
Děláme něco pro své zdraví a zlepšujeme si kondici .

Doufám,že nám zdraví bude sloužit a tím splníme svůj cíl. 


Dne 24.1.2017 proběhla v KD výroční členská schůze s volbou nového výboru.


Předsedkyni KD byla zvolená Hana Fojtová.

Členové výboru Jarek Bortoš, Jiří Fojt, Dana Palanová, Jana Klašterková, Štěpánka Palejová a Anna Zemanová.


Členové revizní komise: Zdenka Mikešová, Anna Maraková a Jitka Šugarová.

Zpestření voleb a oslava 10.výročí bylo vystoupení Paskov janků, s občerstvením a s hudbou.

Krásnou třešničkou bylo ocenění od starosty města PASKOV.


Desáté výročí klubu důchodců

Klub důchodců byl založen 16.1.2007. Jeho zakladatelkou byla p.Karla Krejčí. Začínalo se s 42 členy, prvním předsedou byl p.Zahrádka. jeho zástupcem byla p.Laníková a pokladní p. Palejová. Ale již 13.2.2007 p.Zahrádka funkci pokláda ze zdravotních důvodu a do čela organizace je zvolen p.Jarolím. Klub se pomalu rozrůstá o další členy. Pořádaly se posezení s písničkou, menší akce i s tombolou. Slavilo se MDŽ, narozeniny, dělaly se večírky s určenou tématikou. Jezdilo se na výlety. Začlo se zapojovat do akci organizovaných Sborem pro občanské záležitosti. Byl navázan kontakt s klubem důchodců Krmelín. Vznikly mažoretky Jiřinky, na popud p. Vahalíkové, po které mají i své jméno. Dne 16.2.2008 zemřel předseda klubu p.Jarolím. Bylo třebe zvolit nového předsedu, kterým se stala p. Laníková. Jezdilo se na exkurze a i na výlety, třeba na Jízdu Kralu do Hovoran. Mažoretky dobývají okolní vesnice jejich plesy, domovy důchodců kde rozdávají radost stařečkům a stařenkám. Jezdilo se i do divadla.

V roce 2010-26.1 se stává při volbách předsedkyní p.Hana Skybová-Fojtová. Ale je dost starých lidí, co už nemůžou do klubu přijít. Dělají se akce Pochovaní Basy, slaví se MDŽ i Den matek, aby muži nebyli ochuzeni, pořádá se Den ptactva,atd. Oslavujeme kulatiny členů, jezdíme na výlety jak autobusem tak i vlakem. Pořádají se besedy, které členy upoutají.

Dělají se i nové akce jako je Mikuláš pro členy ale i pro jejich vnoučata nebo Silvestr pro důchodce. Navazali jsme na starou tradici pochovaní Mureny, máme družbu se školní družinou i s novými kluby důchodců.

V neposlední řadě Členové klubu spolupracují s Městským úřadem, v zajišťovaní některých akci pořadaných městem. Jsme zapojeni do celorepublikových soutěží organizaci Senzační Senior. Myslím si, že náš klub si vede dobře, snaží se jak se vzhledem k věku členů dá.

Předsedkyně KD Hana Fojtová


Přednáška První Pomoci

Dne 10.1.2017 proběhla proběhla přednáška na téma První Pomoci. 


Činnost našeho klubu důchodců

V průběhu měsíce prosince se uskutečnily 2 akce:


Naši členové připravili pro své vnoučata mikulášskou nadílku, kde byli všichni obdarováni dárečky.


Oslavili jsme ukončení roku 2016 ,bylo to zábavné odpoledne, kde jsme si připravili malé občerstvení a zpestřili soutěžemi.Toto setkání bylo velice příjemné a těšíme se co přinese rok 2017.


Předvánoční náladu jsme si zpříjemnili návštěvou vánočního jarmarku v Rožnově.


Taneční skupina Jiřinky obohatila dny seniorů v domově důchodců Místek a Vítkovice Sluníčko připravili jsme pro ně příjemné odpoledne.Zpestřili jsme program v našem městě na vánočním jarmarku.
Pozval nás partnerský klub důchodců Krmelín,kde jsme jím zpříjemnili odpoledne.


Všem jsme rozdávali radost a pohodu.